Det sker 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00.

Generalforsamlingen foregår i Aktivitetshuset, Skolevang 1, Kirke Sonnerup
Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Behandling af indkomne forslag, indkommende forslag kan læses på www.voreslandsbyer.dk: (fristen for indsendelse af forslag udløbet)
  a. ændringer af §5 stk 4

 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
  På valg til bestyrelsen

Suppleanter:

 • Valg af revisor og suppleant
  Revisorer:
  Revisorsuppleant:
 • Evt.

 • Forslag til generalforsamlingen 2023.            
 • Teksten i §5 stk 4 ændres fra:
 •     ”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen senest d. 15. januar i det pågældende år.”
 • Til:
 •   ” Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen.
 •      Rettidigt indkommende forslag, opslås på Klyngelaugets hjemmeside 8 dage inden generalforsamlingen”
 • Alternativt:
 •   ” Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen.
 •      Rettidigt indkommende forslag, opslås på Klyngelaugets hjemmeside 14 dage inden generalforsamlingen”
 • Arne Markland